Κάπα Εκδοτική
Εκδότης
Διεύθυνση: Παπαρηγοπούλου 6 121 32 Περιστέρι
Τηλέφωνο: 210 6859273
e-mail: info@kapaekdotiki.gr
web site: www.kapaekdotiki.gr
Θεόδωρος Κουλεδάκης