Εταιρεία Παπαδιαμαντικών Σπουδών
Εκδότης
Διεύθυνση: Μαυρομιχάλη 16 106 80 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3605532