Εκδόσεις Χ.Π. Κόσμος
Εκδότης
Διεύθυνση: Μαυρομιχάλη 46-48-50 106 80 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3626992
e-mail: xp.kosmos@gmail.com
Παραστατίδου Χριστιάνα