Ο Μωβ Σκίουρος
Εκδότης
Διεύθυνση: Πλατεία Καρύτση 4 105 61 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3251872
e-mail: movskiouros_books@hotmail.gr
Σπυρίδων Παπαϊωάννου