Ανάτυπο
Εκδότης
Διεύθυνση: Ολύμπου 121 546 34 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 23140 11687
e-mail: anatypo.ekdoseis@gmail.com
web site: www.anatypo.gr