Ακυβέρνητες Πολιτείες
Εκδότης
Συνεργατικό Βιβλιοπωλείο
Διεύθυνση: Αλ. Σβώλου 28 546 22 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 273207
e-mail: edw@bibliopoleio.org
web site: www.bibliopoleio.org