Ήτορ
Εκδότης
Διεύθυνση: Θεμιστοκλέους 3 106 77 Αθήνα
Τηλέφωνο: 215 5250946
e-mail: info@itorbooks.gr
web site: www.itorbooks.gr