Ναυτίλος Ελευθεριακές Εκδόσεις
Εκδότης
Διεύθυνση: Τριπόλεως 7 566 26 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 6976 022582
e-mail: nautilos2015@hotmail.com
web site: nautilos2015.wordpress.com