Μικρές εκδόσεις
Εκδότης
Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 188 14562 Κηφισιά
Τηλέφωνο: 210 8084752
e-mail: stamatis.parhas@mikresekdoseis.gr
web site: www.mikresekdoseis.gr