Ροπή
Εκδότης
Διεύθυνση: Αισώπου 2-8 546 27 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 856306
e-mail: info@ropipublications.com
web site: www.ropipublications.com
Διακίνηση: - Βιβλιοπωλείο Κορφιάτης Iπποκράτους 6 106 79 Αθήνα τηλ. 210 3628492 - Σίμος Αχιλλέας & Σία Ο.Ε. Μαυροκορδάτου 9 106 78 Αθήνα τηλ. 210 3830491 & 210 3822553 - Παρ' ημίν-Τζανακάκης Χαριλάου Τρικούπη 11Α τηλ. 210 3811201 - Πουλουκτσή Ανθούλα & Σία Ε.Ε. Λασσάνη 3 546 22 Θεσσαλονίκη τηλ. 2312 37515