Τύρφη
Εκδότης
Διεύθυνση: Ασκητού 5, Θεσσαλονίκη 546 24
Τηλέφωνο: 2310 244020
e-mail: tyrfiekdoseis@gmail.com