Ποικίλη Στοά
Εκδότης
Διεύθυνση: Βαρδουσίων 10 115 26 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 6920890
e-mail: info@poikilistoa.gr
web site: www.poikilistoa.gr