ΦΡΜΚ
Εκδότης
Διεύθυνση: Ιθάκης 24 112 57 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 8259994
e-mail: frmkpoetry@gmail.com
web site: frmk.gr