Κύφαντα
Εκδότης
Διεύθυνση: Κρυστάλλη 8 166 73 Βούλα
Τηλέφωνο: 210 8950142
e-mail: kyfantabooks@gmail.com
Γιάννης Χουτόπουλος
Κεντρική διάθεση: Εκδόσεις Πολύτροπον Αραχώβης 35 106 81 Αθήνα τηλ: 210 3634780 e-mail: ekdoseispolytropon@yahoo.gr