Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε.
Εκδότης
Διεύθυνση: Επισκόπου Κίτρους Νικολάου 4 546 35 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 208570
e-mail: info@afoikyriakidi.gr
web site: www.afoikyriakidi.gr