Ρόδον Εκδοτική
Εκδότης
Διεύθυνση: Λεωχάρους 54 121 36 Περιστέρι
Τηλέφωνο: 210 5719520
e-mail: rodon.ed@gmail.com