Μέση Οδός
Εκδότης
Διεύθυνση: Αντ. Καστρινάκη 15 713 06 Ηράκλειο Κρήτης
e-mail: info@mesi-odos.gr
web site: www.mesi-odos.gr