Σύγχρονη Εποχή
Εκδότης
Διεύθυνση: Σόλωνος 130 106 81 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3320800
e-mail: info@sep.gr
web site: www.sep.gr
Παπαλεωνίδας Δημήτρης