Εκδόσεις Διάμετρος ΙΚΕ
Εκδότης
Διεύθυνση: Μαυρομιχάλη 11 106 79 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3637555
web site: www.diametrosbooks.com