Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Εκδότης
web site: www.seab.gr