Κοβάλτιο
Εκδότης
Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση
Διεύθυνση: Ιφικράτους 64 116 33 Αθήνα
Τηλέφωνο: 6945 731197
e-mail: kovaltioeds@gmail.com