ΑΣΙΦΑ ΕΛΛΑΣ
Εκδότης
Ελληνική Ένωση Κινουμένων Σχεδίων
Διεύθυνση: Αγίας Μαρκέλλης 17 118 55 Αθήνα
e-mail: asifagreece@gmail.com
web site: www.asifa.net