Ανίσα Ντούρα
Ελλάδα

Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Είμαστε στο εμείς[ Συλλογικό έργο, Η είσοδος στην ανάλυση και το πέρασμα: Από τον Freud στον Lacan ]Περιοδικό "Διαβάζω" τχ.531Ιούλιος-Αύγουστος 2012
Αρνητικό 13[ Μαίρη Γεωργίου, Αρνητικό 13 ]Περιοδικό "Διαβάζω" τχ.527Μάρτιος 2012
Εικόνες και λέξεις[ Κωνσταντίνα Αρμενιάκου, Η δύναμή μου ]Περιοδικό "Διαβάζω" τχ.525Ιανουάριος 2012