Γεώργιος Π. Παπασταματίου
Ελλάδα


Ο Γεώργιος Παπασταματίου γεννήθηκε στην Τριποταμιά Γορτυνίας το 1931.

Τίτλοι:
Συγγραφέας