Σωτήριος Βες
Ελλάδα


Ο Σ. Βες είναι Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Φασματοσκοπίες Raman, IR και απορρόφησης.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μεταφραστής
Επιμελητής