Ελισάβετ Βακαλοπούλου
Ελλάδα


1948. Δίπλωμα του ΕΜΠ, επαγγελματικές εξετάσεις, εγγραφή στο ΤΕΕ
1956. Υποτροφία του Ιταλικού Επιμορφωτικού Ινστιτούτου της Αθήνας.
1957-1958.Επιμόρφωση & Laurea της Αρχ/κής Σχολής του Πανεπιστημίου της Ρώμης.
1958. Επαγγελματικές εξετάσεις & δίπλωμα, εγγραφή στα μητρώα κατηγορίας, επάγγελμα στην Ιταλία. Συμμετοχή στην έκδοση της Ιταλικής Κρατικής Εγκυκλοπαίδειας Αρχαίας Τέχνης.
1958. Στην Αρχιτ. Σχολή της Ρώμης παρακολουθεί τα σεμινάρια του καθηγητή Pierluigi Nervi για τα υλοποιημένα και τα υπό κατασκευή μεγάλα έργα του & τα Ολυμπιακά. Επίσης στο Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής (In.Arch.) παρακολουθεί τις επεξεργασίες πολεοδομικής, κτιριακής & κυκλοφοριακής κάλυψης της Ολυμπιάδας
1962. Κερδίζει τον διαγωνισμό του OΟΣΑ για θέσεις επιμελητών-ερευνητών στο ΕΜΠ & συμμετέχει στην έδρα Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων του ΕΜΠ του καθηγητή Ι. Δεσποτόπουλου. Συμμετέχει στην οργάνωση σεμιναρίων επιμόρφωσης με την έδρα Πολεοδομίας του καθηγητή Α. Κριεζή.
1967. Παραιτείται από το ΕΜΠ εξαιτίας της καθεστωτικής εκτροπής.
1974-1976. Σύμβουλος του ΥΠΟ (τότε ΥΠΠΕ) για τον πολεοδομικό & κτιριακό έλεγχο κηρυγμένων οικισμών και κτιρίων. Με εντολή του Γ. Διευθυντή Δημήτρη Λαζαρίδη, εισηγείται σχέδιο συγκρότησης-στελέχωσης των Εφορειών Νεωτέρων Μνημείων, μεταφέροντας την εμπειρία των αντίστοιχων ιταλικών (μέχρι τότε λειτουργούσε στην Ελλάδα μόνο μια, με κύρια ενασχόληση τον έλεγχο εξαγομένων έργων τέχνης).
1982-1988. Εκπροσωπεί το ΤΕΕ στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας.
1983-1993.Ιδρύει την άτυπη ομάδα "ΠΟΛΙΣ" & συμμετέχει συστηματικά σε μελέτες ΕΠΑ ως εκπρόσωπος πολυεπιστημονικών ομάδων. Συμβάλλει στον εμπλουτισμό των προδιαγραφών των πολεοδομικών μελετών με προτάσεις, υποδείγματα χαρτών & κειμένων, που υιοθετούνται από το ΥΠΕΧΩΔΕ.
1994-2004. Συνεχίζεται η δραστηριότητα του γραφείου στις πολεοδομικές μελέτες, σε κτιριακές του δημοσίου & σε μελέτες-αυτεπιστασίες ιδιωτικών κτιρίων.
Επίσης η δραστηριότητα της ίδιας σε ειδικές επιτροπές του ΥΠΕΧΩΔΕ επεξεργασίας θεσμών & προδιαγραφών για τον Πολεοδομικό Σχεδιασμό & τις Μελέτες Δημοσίου.
Εκπροσωπεί το ΤΕΕ σε επιτροπές κρίσης μελετών και μελετοκατασκευών ολυμπιακών έργων.
2005-2009. Ασχολείται με την Μελέτη-Πακέτο του ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ Κηφισιάς και την Πράξη Εφαρμογής του ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ Ελαιώνα περιοχής ΔΗΜΟΥ Αθηναίων μέχρι και την λύση των 2 συμβάσεων με υπαιτιότητα του εργοδότη που απένταξε 150 πολεοδομικές μελέτες. Συνεργασία με τους νομικούς συμβούλους του ΤΕΕ για τα θεσμικά προβλήματα που προκάλεσε η απένταξη σε 1.500 μελετητές.
Ανάληψη και ολοκλήρωση της μελέτης Γ. Π.Σ. καποδιστριακού ΔΗΜΟΥ Πατρέων.
Τίτλοι-Δραστηριότητες φορέων:
1. Μέλος του ΤΕΕ από το 1948, της Αντιπροσωπείας του επί 3 θητείες, αντιπρόεδρος της ίδιας επί μια τετραετία. Επανεκλογή στην Α του ΤΕΕ το 2001.
2. Δρ. του Πανεπιστημίου της Ρώμης.
3. Μέλος του ANIAI, ύστερα CNΑ, της Ιταλίας & του ΑΑ της Ρώμης. Επίσης μέλος του INARCH (Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής) & ιδρυτικό μέλος του CNETO (Εθνικού Κέντρου Νοσοκομειακής Κτιριολογίας & Τεχνολογίας) της Ιταλίας. Υπεύθυνη σύνταξης για την Ρώμη του περιοδικού "La Nuova Tecnica Ospedaliera"
4. Μέλος ΕΔΠ του ΕΜΠ στην έδρα Αρχιτ/κών Συνθέσεων επί 4 ακαδημαικά έτη.
5. Για τις μελέτες Δημοσίου ιδρύει πρώτα ομάδα μελετών ΚΑΜΠΔΕ. Από το 1978 εγγράφεται στο Μητρώο Μελετητών της Γ.Γ. Δημοσίων Έργων με πτυχίο τάξης Γ στις κατηγορίες 02 & 06.
6.Σύμβουλος του Πολιτιστικού Οργανισμού του ΔΗΜΟΥ Αθηναίων από το 1998 ως το 2002.
7. Από το 2001 εκπροσωπεί συστηματικά το ΤΕΕ σε επιτροπές επεξεργασίας θεσμών & προδιαγραφών & σε επιτροπές κρίσης αρχιτεκτονικών & κατασκευαστικών διαγωνισμών.

Τίτλοι:
Συγγραφέας