Θεόδωρος Γούπος
Ελλάδα


Ο Θεόδωρος Γούπος είναι σχολικός σύμβουλος στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων και κριτής-αξιολογητής των νέων σχολικών εγχειριδίων.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμέλεια
Διασκευή