Θεοδωρίδας ο Συρακούσιος


Έζησε τον 3ο αιώνα π.Χ. Γγνωστός ποιητής από τις Συρακούσες με τα 18 διασωζόμενα λογιότατα επιγράμματα στην "Παλατινή Ανθολογία". Είχε γράψει (κατά τον Αθήναιο) και 2 διθυράμβους με τίτλους "Κένταυροι" και "Εις τον Έρωτα".

Τίτλοι:
Συγγραφέας