Κωνσταντίνος Χρυσόγελος
Ελλάδα


Ο Κωνσταντίνος Χρυσόγελος είναι κάτοχος πτυχίου Φιλολογίας από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, μεταπτυχιακού τίτλου στη Νεοελληνική Φιλολογία από το ίδιο πανεπιστήμιο και διδακτορικού τίτλου στη Βυζαντινή Φιλολογία από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μελέτες και άρθρα του για τη βυζαντινή και τη νεοελληνική λογοτεχνία έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά και τόμους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μεταφραστής
Επιμελητής