Τριαντάφυλλος Β. Δούκας
Ελλάδα


Ο Τριαντάφυλλος Β. Δούκας είναι διδάκτωρ Ιστορίας Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι συνεργάτης του Ιστορικού Αρχείου Νεοελληνικής και Διεθνούς Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών και ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας Ιστορικών της Εκπαίδευσης. Έχει συμμετάσχει με ανακοινώσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και έχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις περιοχές της Ιστορίας της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης, της Εκπαιδευτικής Πολιτικής και της Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης,

Τίτλοι:
Συγγραφέας