Παυλίνα Νικολοπούλου
Ελλάδα


Η Παυλίνα Νικολοπούλου εργάζεται ως δασκάλα από το 1998. Εκπονεί διδακτορική διατριβή στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με θέμα τη συγκρότηση της Παιδαγωγικής ως επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του '60.

Τίτλοι:
Συγγραφέας