Λαμπρινή Θ. Σκούρα
Ελλάδα


Η Λαμπρινή Σκούρα είναι επίκουρη καθηγήτρια του Τομέα Επιστημών της Αγωγής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι έρευνες και οι μελέτες της ανήκουν στο χώρο της Ιστορίας της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης και ειδικότερα της Εκπαίδευσης των Εκπαιδευτικών. Κατά την τελευταία πενταετία ασχολείται επίσης και με την Ιστορία της Γυναικείας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Τίτλοι:
Συγγραφέας