Μαρία Βογιατζάκη
Ελλάδα


Η Μαρία Βογιατζάκη είναι Δρ. Αρχιτέκτων, επίκουρη καθηγήτρια Τμήματος Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ.

Τίτλοι:
Συγγραφέας