Μάρω Γιαννοπούλου
Ελλάδα


Η Μάρω Γιαννοπούλου είναι αρχιτέκτων, Δρ. Πολεοδόμος - Χωροτάκτης, επίκουρη καθηγήτρια Δ.Π.Θ.

Τίτλοι:
Συγγραφέας