Κοσμάς Ξενάκης
Ελλάδα

Τίτλοι:
Μεταφραστής
Ζωγράφος
Καλλιτέχνης