Νικόλαος Δημητρακόπουλος
Ελλάδα


Δημητρακόπουλος Νικόλαος (1864-1921), δικηγόρος, συγγραφέας νομικών μελετών, υπουργός Δικαιοσύνης στην Κυβέρνηση Ελευθέριου Βενιζέλου (Οκτώβριος 1910 - Μάιος 1912).

Τίτλοι:
Συγγραφέας