Παρασκευάς Πασσιάς
Ελλάδα


Ο Παρασκευάς Πασσιάς είναι δικηγόρος Αθηνών, Αγγλίας και Ουαλίας, μέχρι πρότινος νομικός σύμβουλος και γενικός διευθυντής νομικών υπηρεσιών του ΟΤΕ. Διδάκτωρ του Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου του Πανεπιστημίου του Ανόβερου.

Τίτλοι:
Συγγραφέας