Νίκος Περιστιάνης
Κύπρος


Σπουδές: ΒΑ (Κοινωνιολογία, Οικονομία), ΜΕd (Παιδαγωγικά), ΡhD (Κοινωνιολογία). Έχει δημοσιεύσει κείμενα με θέμα την κοινωνική αλλαγή και τους θεσμούς στην Κύπρο. Είναι ένας εκ των ιδρυτών του Intercollege (1980) και πιο πρόσφατα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (2007), όπου είναι τώρα πρόεδρος του Συμβουλίου. Είναι επίσης ο διευθυντής έκδοσης του επιστημονικού περιοδικού "Cyprus Review".

Τίτλοι:
Συγγραφέας