Ασπασία Θεοδοσίου
Ελλάδα

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμέλεια
Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Μουσικές προ(σ)κλήσεις και οι απηχήσεις του εθνομουσικολογικού λόγου[ Συλλογικό έργο, Εισαγωγή στην εθνομουσικολογία ]Περιοδικό "Σύγχρονα Θέματα" τχ.125Απρίλιος-Ιούνιος 2014