Αγγελική Παπαγεωργίου
Ελλάδα


Η Αγγελική Παπαγεωργίου γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου και συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές της. Το 2007 αναγορεύθηκε διδάκτωρ Βυζαντινής Ιστορίας στο ίδιο Πανεπιστήμιο, με θέμα διατριβής "Ο Ιωάννης Β' Κομνηνός και η εποχή του 1118-1143". Από το 2008 διδάσκει στο Τμήμα Σλαβικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το ερευνητικό της έργο της επικεντρώνεται κυρίως στη μετάβαση από τη μεσοβυζαντινή στην υστεροβυζαντινή περίοδο (11ος - 13ος αιώνας) και αναφέρεται σε θέματα κοινωνικής, στρατιωτικής και διπλωματικής ιστορίας, στο ζήτημα της "εικόνας του άλλου" και τις σχέσεις μεταξύ του Βυζαντίου και των σλαβικών λαών. Είναι μέλος της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας, της Εταιρείας Έρευνας των Σχέσεων του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού με τη Δύση, της Εταιρείας Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ελληνικής Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μεταφραστής
Επιμελητής
Εισηγητής