Φρύνη Κωσταρά
Ελλάδα

Τίτλοι:
Εισηγητής
Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Ευγενία[ Αντώνης Σκιαθάς, Ευγενία ]www.oanagnostis.gr 26/5/2017
Έκαστος εφ' ω ετάφη[ Κυριάκος Συφιλτζόγλου, Έκαστος εφ' ω ετάφη ]www.poeticanet.gr τχ.16Μάιος 2012