Γιώργος Αναγνώστου
Ελλάδα


Ορεστιάδα - Θεσσαλονίκη 1975-1984.
Baton Rouge, LA (1985-1992) - Columbus, OH (1992 μέχρι σήμερα).
Ερευνητικά ενδιαφέροντα σε θέματα αμερικανικών εθνοτήτων, διασποράς
ελληνοαμερικανικών ταυτοτήτων.
μπλογκ: Διασπορική Σκοπιά

Τίτλοι:
Συγγραφέας