Χριστίνα Παπανικολάου
Ελλάδα


Η Χριστίνα Παπανικολάου γεννήθηκε το 1952, είναι βιοπαθολόγος, ενώ έχει διατελέσει πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, γενική γραμματέας Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης, πρόεδρος του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, μέλος του Δ.Σ. του Θριασίου.

Τίτλοι:
Συγγραφέας