Ντούνια Κουσίδου
Ελλάδα

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Ένα ξεχωριστό «εγχειρίδιο τοπικής Ιστορίας»[ Γιώργος Βοϊκλής, Σάμος: Σελίδες ιστορίας ]"Δρόμος της Αριστεράς" 29/12/2012