Γιώργος Μάντζιος
Ελλάδα

Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Λογοτεχνία και μνήμη[ Κατερίνα Μόντη, Η κατάθεση ]Περιοδικό "Ένεκεν" τχ.23Ιανουάριος-Μάρτιος 2012