Φανή Κ. Σέρογλου
Ελλάδα


Υποψήφια διδάκτωρ ΑΠΘ, Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αιγαιακών Σπουδών, Ρόδος.

Τίτλοι:
Συγγραφέας