Γιάννης Γούσιος
Ελλάδα


Ο Γιάννης Γούσιος είναι πτυχιούχος του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης και έχει πραγματοποιήσει τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (M.A.I.Ch.) με αντικείμενο την Αγροτική Οικονομία & Περιφερειακή Ανάπτυξη - ειδίκευση στην Αγροτική Πολιτική. Είναι υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης στο γνωστικό πεδίο "Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Ελληνική Γεωργία" και συμμετέχει επικουρικά στην διδασκαλία του μαθήματος "Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης" και "Μακροοικονομία". Είναι οργανωτικός και διοικητικός υπεύθυνος του προγράμματος "Προπτυχιακών Σπουδών Αναβάθμιση του προγράμματος σπουδών" του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας" στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ II. Επίσης συμμετέχει στην εκπόνηση μελετών σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση της Ελληνικής Γεωργίας, την Ανάπτυξη του Αγροτικού Χώρου και την αξιολόγηση επιχειρησιακών προγραμμάτων στα πλαίσια του Γ΄ΚΠΣ..

Τίτλοι:
Συγγραφέας