Μοναχός Νεοσκητιώτης Παΐσιος
Ελλάδα

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μεταφραστής
Εισηγητής