Χαράλαμπος Σ. Κουργιαντάκης
Ελλάδα


Ο Χαράλαμπος Σ. Κουργιαντάκης είναι μέλος ΕΔΙΠ στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, με γνωστικό αντικείμενο "Παιδαγωγικά-Διδακτική της Ιστορίας", ενώ διδάσκει και στο διαπανεπιστημιακό (Τμήμα Ιστορίας και Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία) ΠΜΣ τα γνωστικά αντικείμενα "Η Ιστορία ως αντικείμενο διδασκαλίας" και "Σύγχρονες τάσεις στη διδακτική της Ιστορίας".

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Διεπιστημονικές Συναντήσεις[ Συλλογικό έργο, Επιστήμες της εκπαίδευσης ]Περιοδικό "Νέα Παιδεία" τχ.150Απρίλιος-Ιούνιος 2014