Θανάσης Καραλής
Ελλάδα


Ο Θανάσης Καραλής είναι Καθηγητής Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα τελευταία είκοσι χρόνια είναι καθηγητής-σύμβουλος Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Είναι διευθυντής του Εργαστηρίου Παιδαγωγικών Ερευνών και Επιμόρφωσης του Πανεπιστημίου Πατρών και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Τίτλοι:
Συγγραφέας